Informatie voor ouders

In Nederland zijn ieder jaar ongeveer 70.000 kinderen betrokken bij de (echt)scheiding van hun ouders. Vooral voor jonge kinderen is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis, die vaak met veel verdriet en onzekerheid gepaard gaat. Toch hoeft een scheiding niet vanzelfsprekend blijvende gevolgen voor de kinderen te hebben, zo blijkt uit onderzoek. Daarom is het vooral belangrijk dat kinderen veel steun ervaren in hun directe omgeving. Het programma Stoere Schildpadden creëert een ondersteunende groepsomgeving, waarin kinderen onder begeleiding van speciaal opgeleide trainers leren omgaan met problemen en emoties rond de scheiding van hun ouders.

Een ingrijpende gebeurtenis

Voor veel kinderen is de (echt)scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al probeert u de kinderen zo veel mogelijk te ontzien, toch leidt de scheiding voor hen onvermijdelijk tot grote veranderingen. Uw kind moet misschien verhuizen en naar een andere school, en soms raakt het zelfs broers of zussen als huisgenoten kwijt.

Bij een scheiding ervaren veel kinderen gevoelens van boosheid of schuld. Soms zijn ze angstig, verward en onzeker over de toekomst. Het is goed dat kinderen dergelijke gevoelens een plek geven, zonder deze weg te stoppen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen ook in deze moeilijke periode gewoon ‘kind kunnen zijn’. Daarvoor is het essentieel dat zij los komen van het conflict dat tussen de ouders speelt.

Extra steun voor uw kind

De (echt)scheiding brengt ook voor uzelf grote veranderingen met zich mee. U en uw   ex-partner hebben waarschijnlijk veel te regelen. In die situatie is het soms lastig om uw kind optimaal te blijven ondersteunen. Dan kan het een goed idee zijn om uw kind wat extra steun te geven, bijvoorbeeld door hem of haar mee te laten doen met Stoere Schildpadden. Dit groepsprogramma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 4-6 jaar van gescheiden ouders. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het programma helpt bij het voorkomen en verminderen van problemen bij deze groep kinderen. Onder begeleiding van speciaal opgeleide trainers praten zij over hun gevoelens en problemen. De kinderen ontdekken dat zij niet de enigen zijn die een scheiding meemaken. En ze oefenen spelenderwijs om stap voor stap goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen. 

Op zoek naar oplossingen

Jonge kinderen reageren vaak met intens verdriet op het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook allerlei angsten, fantasieën over een verzoening tussen de ouders, woede en schuldgevoelens komen veel voor. Aan al deze zaken besteedt Stoere Schildpadden aandacht, maar het programma maakt de scheiding niet tot een ‘zwaar probleem’. De boodschap is dat een scheiding uiteindelijk kan leiden tot een stabiele situatie, waarmee je heel goed kunt leven.

Hoe ziet het programma eruit?

De Stoere Schildpadden komen twaalf keer drie kwartier per week bij elkaar. Het hele programma duurt ongeveer vier maanden en wordt verzorgd door speciaal hiervoor opgeleide trainers. Het programma behandelt de volgende hoofdthema’s:

1. Het kind en zijn of haar gevoelens (Bijeenkomsten 1-3)
2. Veranderingen in het gezin (Bijeenkomsten 4-6)
3. Leren omgaan met gevoelens en problemen (Bijeenkomsten 7-9)
4. Versterken van zelfvertrouwen en steun (Bijeenkomsten 10-12)

Per bijeenkomst worden verschillende onderwerpen behandeld. In de eerste drie bijeenkomsten staan de gevoelens van uw kind centraal. De trainers van de groep zorgen voor een omgeving waarin uw kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de (echt)scheiding. Ieder groepslid krijgt de gelegenheid vanuit zijn of haar eigen beleving over de (echt)scheiding te praten. De kinderen leren dat (echt)scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de (echt)scheiding normaal en begrijpelijk zijn.

In de groep doen de kinderen spelletjes. De trainers werken met plaatjes en
voorleesboeken en oefenen samen met de groep hoe je kunt omgaan met problemen. In de groep leren de kinderen veel van elkaar. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. Uiteraard geldt als regel: kinderen brengen de persoonlijke verhalen van de andere kinderen niet buiten de groep.