Informatie voor (toekomstig) trainers

Een ingrijpende gebeurtenis
Voor veel kinderen is de (echt)scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. En ook al doen ouders hun best om de kinderen te ontzien, de scheiding leidt voor hen onvermijdelijk tot grote veranderingen. Maar ondanks het ingrijpende karakter van een (echt)scheiding, leidt deze gebeurtenis niet vanzelfsprekend voor alle kinderen tot grote problemen of verstoringen in hun ontwikkeling. De mate waarin de gebeurtenis zijn sporen achterlaat, hangt samen met het evenwicht tussen enerzijds de stressoren (ofwel de ‘draaglast’) en anderzijds de vaardigheden van het kind zelf en de protectieve factoren bij het kind en zijn of haar omgeving (de ‘draagkracht’). Door onder uw begeleiding over gevoelens en problemen te praten, ontdekken de kinderen in een Stoere Schildpadden-groep dat zij er niet alleen voor staan. Samen met u oefenen ze heel concreet om stap voor stap goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen.

Uw rol als trainer
Elke Stoere Schildpadden-groep wordt begeleid door twee trainers. Een van u heeft de gespreksleiding, de ander is de co-trainer. De co-trainer ondersteunt de trainer, betrekt kinderen bij het groepsproces en houdt de structuur in de gaten. In het ideale geval wordt een groep door een man en een vrouw geleid. De wederzijds aanvullende samenwerking tussen trainer en co-trainer is belangrijk voor kinderen die ervaring hebben opgedaan met onenigheid, conflicten en ruzie tussen volwassenen. Het slagen van het programma hangt sterk af van de belangstelling, zorgvuldigheid en gevoeligheid van de trainers. U bent een rolmodel voor actieve betrokkenheid, voor het praten over gevoelens en het bieden van steun en medeleven aan groepsleden.
Uw vermogen om rustig en neutraal over emotioneel beladen onderwerpen te praten, bepaalt mede de stemming en de sfeer in de groep. U beschikt over een uitgebreid arsenaal aan technieken en vaardigheden om een ondersteunende groepsomgeving tot stand te brengen. U kunt empathisch reageren, staat open voor verborgen gevoelens en non-verbale signalen, versterkt de onderlinge steun tussen groepsleden en kunt goed verduidelijken en samenvatten.

Op zoek naar oplossingen
Jonge kinderen reageren vaak met intens verdriet op het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook allerlei angsten, fantasieën over een verzoening tussen de ouders, woede en schuldgevoelens komen veel voor. Aan al deze zaken besteedt Stoere Schildpadden aandacht, maar het programma maakt de scheiding niet tot een ‘zwaar probleem’. De boodschap is dat een scheiding uiteindelijk kan leiden tot een stabiele situatie, waarmee je heel goed kunt leven. De trainers gaan steeds uit van de eigen kracht van het kind. In de groep ontdekken de kinderen dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Stoere Schildpadden-groep leren zij daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie.

Hoe ziet het programma eruit?
De Stoere Schildpadden komen gedurende vier maanden wekelijks bij elkaar, totaal twaalf keer. De groep bestaat uit vier tot zes kinderen. Het programma wordt verzorgd door speciaal opgeleide trainers. Zij zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de (echt)scheiding. In de groep leren de kinderen veel van elkaar. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. Uiteraard geldt als regel: niemand brengt de persoonlijke verhalen van de andere kinderen buiten de groep.

Het programma behandelt de volgende hoofdthema’s:
1. Het kind en zijn of haar gevoelens (Bijeenkomsten 1-3)
2. Veranderingen in het gezin (Bijeenkomsten 4-6)
3. Leren omgaan met gevoelens en problemen (Bijeenkomsten 7-9)
4. Versterken van zelfvertrouwen en steun (Bijeenkomsten 10-12)

De trainers werken veel met een groepsschildpad Sam, een handpop die de kinderen vertelt hoe hij omgaat met (echt)scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een Stoere Schildpadden-diploma en de groep eindigt met een feestje!